22 липня 2024 року anesthesiology@pdmu.edu.ua (05322) 7-41-64

Першим етапом історії кафедри є Полтавський період, коли у 1967 році Харківський стоматологічний інститут переїздить в місто Полтаву та стає Полтавським медичним стоматологічним інститутом.

Другий історичний період кафедри анестезіології та інтенсивної терапії розпочався 14 лютого 1977 році з працевлаштуванням на посаду асистента кафедри загальної хірургії Полтавського медичного стоматологічного інституту Дикого О.М. В цей час розпочалось формування Полтавської наукової школи анестезіології та інтенсивної терапії, яка була продовженням втілення наукових напрямків Харківської анестезіологічної наукової школи, яку в 60-70-х роках ХХ сторіччя заснував академік, професор, д. мед. н. О.О. Шалімов.

З 1983 по 2006 рік курс анестезіології в складі кафедри загальної хірургії Полтавського медичного стоматологічного інституту очолював кандидат медичних наук, доцент Дикий Олександр Михайлович

З 2006 по 2015 рік курс анестезіології в складі кафедри урології очолював кандидат медичних наук доцент Шкурупій Дмитро Анатолійович.

В серпні 2015 року відбулася чергова реорганізація в результаті якої була створена  кафедра анестезіології з інтенсивною терапією. Її очолив з 2015 по 2021 рік доктор медичних наук, професор Сонник Євген Григорович.

З 2019 по 2021 рік – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії доктор медичних наук, професор Шкурупій Дмитро Анатолійович.

З 2021 року по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор Тарасенко Костянтин Володимирович.

 

Короткі відомості про завідувачів кафедрою

 

Доцент Дикий О.М. 2015 рік

Завідувач курсу анестезіології в складі кафедри загальної хірургії з 1983-2006 рік Полтавського медичного стоматологічного інституту. Під його керівництвом була виконана і захищена одна з перших в Україні кандидатська дисертація за спеціальністю «Анестезіологія» за темою «Гідроіонні зсуви у хворих із захворюваннями стравоходу та шлунку в зв’язку із хірургічним лікуванням» (1971 р). Автор більше ніж 58  наукових робіт, в тому числі 6 посібників та 1 патента.

 

 

 

 

Доц. Дикий Олександр Михайлович (1938-2018)

 

Колектив кафедриЗавідувач курсу анестезіології  з 2006 по 2015, а  з 2019 по 2021 рік – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. З 2003 року працював заступником декана медичного факультету. За керівництва розширюються бази курсу, розпочинається реформування підходів до методики викладання, проведення наукового пошуку, розширення співпраці з іншими установами, налагоджуються міжнародні контакти. Будучи дитячим анестезіологом Д.А. Шкурупій відкриває новий напрямок наукових досліджень. В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему «Синдром полі органної недостатності у новороджених:фактори ризику, механізм розвитку, підвищення ефективності діагностики та інтенсивної терапії». Є автором більш ніж 50 наукових і навчально-методичних праць, 2 патентів на винахід, 1 авторського свідоцтва і 1 інформаційного листа.

 

 
 
Проф. Шкурупій Дмитро Анатолійович  (1975 рік)

Сонник Євген ГригоровичЗавідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії з 2015 по 2019 рік.  В 2003 році захистив докторську дисертацію на тему «Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною дисгармонією подружньої пари». Лауреат республіканської премії ім. академіка В.П. Протопопова, за ряд статей по порушення сексуального здоров’я у чоловіків. Автор більше 102 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 4 монографій.

 

 

 

 

 

Проф. Сонник Євген Григорович (1964)

Тарасенко Костянтин Володимирович

Завідувач кафедри з 2021 по теперішній час. У 2016 році захистив докторську дисертацію «Метаболічні порушення у вагітних з ожирінням різного ступеня, їх зв'язок з акушерськими ускладненнями та обґрунтування патогенетичної корекції». Автор 115 наукових друкованих праць, 7 винаходів, 8 інформаційних листів, 5 авторських свідоцтв та 7 нововведень. 

За роки існування кафедри підготовлені 1 доктор медичних наук, 4 кандидати медичних наук, 9 магістрів, 30 клінічних ординаторів, близько 500 лікарів-інтернів за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

 

 

 

 
Проф. Тарасенко Костянтин Володимирович (1967)

В даний час співробітники кафедри проводять підготовку з питань анестезіології та інтенсивної терапії при викладанні 31 дисципліни на до- та післядипломному етапах освіти за такими рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;
  • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.

З 2016 року на базі кафедри проводяться курси тематичного удосконалення лікарів за актуальними проблемами анестезіології та інтенсивної терапії.

З 2020 року розпочата підготовка в інтернатурі та вторинна спеціалізація за спеціальністю "Дитяча анестезіологія".

З початком бойових дій співробітниками кафедри проводяться тренінги та консультації по наданню невідкладної допомоги під час військових дії за системою M.A.R.C.H. на догоспітальному етапі.

Перспективи розвитку кафедри її колектив вбачає у осучасненні і оприлюдненні методичного супроводу навчальних дисциплін, підвищенні якості наукових досліджень, участі в мультицентрових міжнародних клінічних дослідженнях, розробці наукового-практичного обґрунтування заходів індивідуалізації анестезіологічного супроводу і інтенсивної терапії, підготовці кадрового резерву молодих вчених, розвитку професійно-мотивованої студентської молоді.