22 липня 2024 року anesthesiology@pdmu.edu.ua (05322) 7-41-64
Тарасенко Костянтин Володимирович

Тарасенко Костянтин Володимирович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Email: k.tarasenko@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». Член асоціації анестезіологів України. Спеціалізація за фахом "Акушерство і гінекологія", "Анестезіологія". Кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичне значення сполучної тканини при пізніх гестозах». Докторська дисертація "Метаболічні порушення у вагітних з ожирінням різного ступеня, їх зв'язок з акушерськими ускладненнями та обгрунтування патогенетичної корекції». З 2017 року присвоєно звання доктора медичник наук. Науково-педагогічний стаж 24 роки

Лікар вищої кваліфікаційної категорії із 24-літнім стажем роботи. Автор 112 наукових друкованих праць, 7 винаходів, 8 інформаційних листів та 7 нововведень. З 2021 року очолює кафедру.

 

Сонник Євген Григорович

Сонник Євген Григорович

Доктор медичних наук, професор

Email: evgensonnik1964@gmail.com

Закінчив з відзнакою лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту за фахом «Лікувальна справа». Захистив кандидатську дисертацію на тему "Порушення сексуального здоров'я при хронічному простатиті". Захистив докторську дисертацію на тему "Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною дисгармонією подружньої пари". Професор Сонник Є.Г. організував, методично забезпечив та викладає елективний курс - "медична сексологія". У 1997 р. обраний головою обласного осередку Асоціації сексопатологів та андрологів України. Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 4 монографій та навчально-методичного посібника з грифом ЦМК МОЗ України.

Під керівництвом професора Сонника Є.Г. захищено 2 кандидатські дисертації. Наукові інтереси включають питання андрології та медичної сексології, лікування сексуальних розладів у чоловіків при запальних захворюваннях статевих органів та доброякісній гіперплазії передміхурової залози.

Професор Є.Г.Сонник – лауреат республіканської премії ім. академіка В.П.Протопопова , за ряд статей по порушення сексуального здоров’я у чоловіків.

Могильник Антон Ігорович

Могильник Антон Ігорович

Кандидат медичних наук, доцент

Email: antonmogilnik@gmail.com

Закінчив з відзнакою за відмінне навчання Українську медичну стмоатологічну академію за фахом «Лікувальна справа». Член асоціації анестезіологів України. Спеціалізація за фахом "Анестезіологія". Взимку 2006 року пройшов передатестаційний цикл на базі Дніпропетровської державної медичної академії, факультет післядипломної освіти. Захистив кандидатську дисертацію за темою «Ендотеліальна дисфункція та порушення мікроциркуляції у хворих з хронічною нирковою недостатністю 5 стадії, які знаходяться на замісній терапії перитонеальним діалізом»

Є автором більше 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 5 патентів України на корисну модель, 4 навчальних і навчально-методичних посібники.

АРХІПОВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

АРХІПОВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Асистент кафедри

Email: o.arkhipovets@pdmu.edu.ua

Закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту за фахом «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом "Анестезіологія". Працював лікарем-анестезіологом у Полтавській обласній клінічній лікарні ім. М. В. Скліфосовського. Має по фаху анестезіологія вищу атестаційну категорію. Нагороджений грамотою Міністерства охорони здоров’я України. Має публікації у наукових журналах. Приймав участь у конференціях та міжнародних симпозіумах анестезіологів України.

З 2022 р. працює асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Полтавського державного медичного університету.

Адамчук Наталія Миколаївна

Адамчук Наталія Миколаївна

Асистент кафедри

Email: nzireael@gmail.com

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за фахом «Лікувальна справа». Член асоціації анестезіологів України. Проходила інтернатуру на базі Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за фахом «Дитяча анестезіологія». Має Вищу кваліфікаційну категорію з дитячої анестезіології. З 2017 року працює асистентом кафедри анестезіології з інтенсивною терапією Полтавського державного медичного університету.

Автор 5 друкованих праць, 2 патентів на корисну модель.

Сфера інтересів: лікування гострого та хронічного болю у дітей, застосування методик УЗД в дитячій інтенсивній терапії

Телегань Владислав Олегович

Телегань Владислав Олегович

Асистент кафедри

Email: sprtkvld@gmail.com

Закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за фахом «Лікувальна справа»

Пройшов інтернатуру за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія» на базі Полтавської обласної клінічної лікарні.

В 2018 р зарахований  на навчання в аспірантуру на кафедрі анестезіології з інтенсивною терапією Української медичної стоматологічної академії.  Виконує роботу на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» (кандидат медичних наук) за спеціальністю 14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія за темою: «Оптимізація тактики післяопераційного знеболення у осіб похилого та старечого віку»

Сфера наукових інтересів: периопераційний біль та знеболення , лікування гострого та хронічного больового синдрому

Погребняк Олексій Васильович

Погребняк Олексій Васильович

Асистент кафедри, аспірант кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальностістю «Фармація» і отримав кваліфікацію «провізор». Закінчив  ВДНЗУ Українська медична стоматологічна академія за фахом «Лікувальна справа». Інтернатура за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Учасник XXIII Національного конгресу кардіологів України. Учасник багатьох науково-практичних конференцій. . Працює над  дисертацією на тему «Оптимізація інтенсивної терапії ускладнень кардіогенного шоку у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з депресією сегмента ST». Викладає у іноземних здобувачів вищої освіти на англійській мові.

Холод Дмитро Анатолійович

Холод Дмитро Анатолійович

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Email: dr.skifua@gmail.com

Закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за фахом «Лікувальна справа». Пройшов інтернатуру за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія». Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 222 Медицина (14.01.30 – Анестезіологія та інтенсивна терапія) на тему: «Оптимізація інтенсивної терапії новонароджених із синдромом гастроінтестинальної недостатності». Переможець ХХ Московської Міжнародної олімпіади з хірургії в конкурсі «Інтубація трахеї», дипломант Всеукраїнської наукової конференцій студентів з напрямку анестезіології та інтенсивної терапії.

Є автором 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких – 1 глава у колективній монографії, 1 патент України на винахід, 1 методичні рекомендації МОЗ України.

Давиденко Аліна Володимирівна

Давиденко Аліна Володимирівна

Асистент кафедри, аспірант кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Email: a.davydenko@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет №2 Української медичної стоматологічної академії за фахом “Педіатрія. Проходила інтернатуру на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти за фахом «Дитяча анестезіологія».

З 2020 року працює лікарем анестезіологом дитячим  у КП «ДМКЛ ПМР».

З 2021 року працює асистентом кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, ПДМУ. Виконує роботу на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» за темою: «Удосконалення діагностики, прогнозування, катамнестичного спостереження за новонародженими з гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, які народились від матерів з метаболічним синдромом».

Напрямок науково-практичної діяльності – інтенсивна терапія дітей.

Член Асоціації анестезіологів України.

Бабець Олена Борисівна

Бабець Олена Борисівна

Лаборант

Отримала середньо-технічну освіту, закінчивши у 1985 р. Полтавський технікум радянської торгівлі за спеціальністю "Продавець непродовольчих товарів". З 2018 р. працює на посаді підсобний робітник кафедри анестезіології з інтенсивною терапією

Мусієнко Надія Валентинівна

Мусієнко Надія Валентинівна

Підсобний робітник

В 1996 р. закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії працює з 2021 року на посаді підсобного робітника.